Bij ons op school werken we met “pleinen” Hiermee bedoelen we niet de pleinen buiten, met zandbak en schommel (hoewel we die natuurlijk ook hebben!) maar pleinen binnen in school. Net zoals op de middelbare school krijg je rekenen in het rekenlokaal, of zoals het bij ons heet, het “rekenplein.” Wanneer een groepje uitleg krijgt over rekenen, gaan ze naar dat lokaal. Na de uitleg gaan ze naar het stilteplein om in alle rust te werken. Uiteraard is daar ook een docent aanwezig om te helpen.

Zo is er ook een taalplein, een wereldoriëntatieplein een bewegingsplein (kleine gymzaal) en een samenwerkplein, waar kinderen in kleine groepjes samen kunnen werken aan opdrachten en projecten