Besmetting met hoofdluis komt regelmatig voor bij kinderen. Het is belangrijk dat ieder kind regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van hoofdluis. Alleen dan kan de verspreiding van hoofdluis verminderd worden.

De "KRIEBELBRIGADE" is een groep moeders die goed geschoold is door de GGD. Na elke vakantie gaan zij in de eerste week alle kinderen controleren. Indien er in een klas hoofdluis is geconstateerd wordt na twee weken een hercontrole gehouden. Zo willen we proberen om hoofdluis de baas te blijven.

Heeft u luizen geconstateerd bij uw kind? Gelieve dit te melden bij een van de leerkrachten of bij Klaziene. 
De kriebelbrigade zal dan een extra controle uitvoeren. 

Contactpersoon van de kriebelbrigade: Klaziene

Data kriebelbrigade 2018-2019

  • Maandag 3 september
  • Maandag 29 oktbober
  • Maandag 7 januari 
  • Maandag 25 februari
  • Maandag 6 mei