De ouderwerkgroep bestaat uit een aantal ouders en één lid van het team.

De ouderwerkgroep helpt het team met werkzaamheden die buiten het lesgeven vallen. Dit betreft het organiseren van festiviteiten en buitenschoolse activiteiten zoals: sinterklaas- en kerstviering, paasviering, schoolreisjes, excursies, laatste schooldag, sportdag, etc.

De ouderwerkgroep int en beheert de ouderbijdrage en het geld t.b.v. het schoolreisje. Deze ouderbijdragen zijn in principe vrijwillig, maar niet betalen betekent dat uw kind op kosten van andere ouders deelneemt aan activiteiten en gebruik maakt van voorzieningen. Wij gaan ervan uit dat u zonder tegenbericht de bijdrage betaalt. De ouderbijdrage is vastgesteld op 18 euro per kind. Voor de bedragen van schoolreisjes verwijzen we u naar punt 2.26. In overleg met het team wordt het geld zo nuttig mogelijk besteed aan bovengenoemde activiteiten.

U kunt met vragen, opmerkingen, problemen, en suggesties ongeacht het onderwerp altijd terecht bij elk ouderraadslid. Uiteraard spelen we, indien nodig, vragen door naar het team, de schoolraad of demedezeggenschapsraad. Met deze raden hebben wij regelmatig overleg.

 

Ouderwerkgroepleden:

Terry Jansen (voorzitter)

Joost Goudsblom (Penningmeester)

Nina Goudsblom

Jose van Dijk

Jantien Koelman

Nelleke Kooy

Lisette de Geus

Lonneke Balder (leerkracht)